Wet- en regelgeving rond verhuur onroerend goed

Definitie van onroerend goed

Onroerend goed is een term die wordt gebruikt om land en alles wat daarop staat of erin is gebouwd aan te duiden. Het omvat onder andere woningen, bedrijfsgebouwen, winkels, opslagruimtes en grond. In Nederland is verhuur van onroerend goed een belangrijke economische activiteit, waarbij verhuurders en huurders zich moeten houden aan verschillende wet- en regelgevingen om een veilige en eerlijke verhuur te waarborgen. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving rond de verhuur van onroerend goed.

Het goed begrijpen van de wet- en regelgeving rond verhuur van onroerend is belangrijk, omdat deze de rechten en plichten van verhuurders en huurders regelen. Het naleven van deze regels zorgt ervoor dat beide partijen goed beschermd zijn. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes, juridische procedures en een slechte reputatie.

Huurrecht

Type huurcontract

Het huurrecht regelt de relatie tussen verhuurders en huurders van woningen. Er zijn verschillende soorten huurcontracten die van toepassing kunnen zijn, zoals een tijdelijk huurcontract of een huurcontract voor onbepaalde tijd. Het is belangrijk om de juiste soort huurovereenkomst te kiezen, omdat elk type zijn eigen regels heeft. Een verhuurder kan bijvoorbeeld niet zomaar een huurcontract voor onbepaalde tijd opzeggen.

Huurbescherming

Een onderdeel van het huurrecht is huurbescherming. Huurders hebben hierbij recht op bescherming tegen opzegging van hun huurovereenkomst zonder geldige reden. Dit betekent dat een verhuurder niet zomaar het huurcontract kan opzeggen als de huurder zich aan de regels houdt en de huur op tijd betaalt. Bij een tijdelijk huurcontract geldt er minder huurbescherming dan bij een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Huurprijs

Een ander belangrijk aspect van het huurrecht is de huurprijs. Verhuurders mogen niet zomaar de huurprijs verhogen, daar zijn regels voor. De huurprijs mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan de maximale huurprijs die is vastgesteld voor de betreffende woning of bedrijfsruimte als die in een bepaalde categorie valt. Ook mag de huurprijs niet te snel stijgen. Verder moet een verhuurder duidelijk aangeven welke kosten wel en niet bij de huurprijs zijn inbegrepen, zoals servicekosten en gas, water en elektriciteit.

Het huurrecht is complex en kan per situatie verschillen. Het is daarom essentieel om een juridisch specialist te raadplegen bij twijfel over het juiste type huurcontract, de huurbescherming of de huurprijs.

 

Dit betekent dat een verhuurder niet zomaar het huurcontract kan opzeggen als de huurder zich aan de regels houdt en de huur op tijd betaalt

Woningwet

Als verhuurder van onroerend goed in Nederland moet u voldoen aan verschillende wet- en regelgeving. De Woningwet bevat regels en richtlijnen voor het verhuren van woningen. Het doel van deze wet is het waarborgen van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders behandelt. Als huurder of verhuurder kunt u bij de Huurcommissie terecht met vragen of klachten over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud en servicekosten. De Huurcommissie heeft meer invloed wanneer uw verhuurwoning een sociale huurwoning is, dan wanneer deze in de vrije sector valt.

Verplichte inspecties

Als verhuurder bent u ook verplicht om regelmatig inspecties uit te voeren aan uw verhuurde woning. Hierbij moet u letten op zaken als brandveiligheid, onderhoud en hygiëne. Zo voorkomt u gevaarlijke situaties en voorkomt u dat huurders in een onveilige of ongezonde omgeving wonen.

Uit jurisprudentie wordt ook duidelijk, dat een verhuurder zich informeert hoe de woning wordt gebruikt, en zorgt dat daar geen illegale activiteiten plaatsvinden. Stel: uw huurder installeert er van voor- tot achterdeur hennepplanten. Dan kan de rechter stellen dat u als verhuurder hiervan op de hoogte had kunnen zijn, en dat u het pand zelfs laat gebruiken daarvoor. Middels een verplichte inspectie kunt u dit ondervangen.

Verzekeringen

Tot slot is het belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten als verhuurder. Zo kunt u zich verzekeren tegen schade die uw huurders aan de woning aanrichten, of tegen schade die ontstaat door brand of waterschade. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de verschillende verzekeringsmogelijkheden en welke verzekeringen voor uw situatie van toepassing zijn, en zelfs verplicht zijn vanuit uw verzekeringsmaatschappij. 

 

Stel: uw huurder installeert er van voor- tot achterdeur hennepplanten. Dan kan de rechter stellen dat u als verhuurder hiervan op de hoogte had kunnen zijn, en dat u het pand zelfs laat gebruiken daarvoor

Belastingwetgeving

Inkomstenbelasting

Bij de verhuur van onroerend goed in Nederland zijn er ook diverse belastingregels waar verhuurders rekening mee moeten houden. Zo moet er bijvoorbeeld inkomstenbelasting worden betaald over de huurinkomsten. Verhuurders kunnen hierbij gebruik maken van diverse aftrekposten, zoals onderhoudskosten en afschrijving van de woning.

Overdrachtsbelasting

Tot slot is er nog de overdrachtsbelasting. Deze belasting moet worden betaald bij de aankoop van een woning of ander onroerend goed. Bij verhuur van onroerend goed wordt deze belasting niet betaald. Wel moet er bij verkoop van het verhuurde pand eventueel weer overdrachtsbelasting worden betaald.

Als verhuurder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de belastingwetgeving en de verschillende aftrekposten die van toepassing kunnen zijn bij de verhuur van onroerend goed. Zo kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden en kunnen eventuele belastingproblemen worden voorkomen.

Veiligheidsregels en verzekeringen

Brandveiligheid

Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je huurders en het onroerend goed. Zo moet het pand voldoen aan bepaalde brandveiligheidseisen, zoals het hebben van voldoende rookmelders en vluchtroutes. Ook moet het pand regelmatig worden geïnspecteerd om te controleren of alles nog aan de veiligheidseisen voldoet.

Aansprakelijkheids- en opstalverzekeringen

Naast de veiligheidsregels is het ook belangrijk om als verhuurder de juiste verzekeringen af te sluiten. Zo is een aansprakelijkheidsverzekering voor verhuurders verplicht. Deze verzekering dekt schade die de huurder veroorzaakt aan derden en aan het pand zelf. Daarnaast is het ook belangrijk om een opstalverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan het pand zelf, zoals schade door brand of storm.

Boetes en sancties

Huurcommissie

Als verhuurder dien je je te houden aan de wet- en regelgeving over de verhuur van onroerend goed. Wanneer je je hier niet aan houdt, kan dit leiden tot boetes en sancties. Zo kan de Huurcommissie bijvoorbeeld worden ingeschakeld wanneer er geschillen zijn tussen huurder en verhuurder over huurprijzen of onderhoud van het pand. De Huurcommissie kan dan een bindende uitspraak doen over de zaak.

Gemeentelijke bevoegdheden bij wanverhuring

Bij wanverhuring kan de gemeente ingrijpen en het pand in beheer nemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het pand onveilig is of niet voldoet aan de wettelijke eisen. Als verhuurder kun je hierdoor je eigendom tijdelijk kwijtraken en ben je verantwoordelijk voor de kosten die hierbij komen kijken.

Strafrechtelijke vervolging

Bij ernstige overtredingen kan er zelfs sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. Zo kan de verhuurder worden vervolgd wanneer er sprake is van illegale praktijken, zoals het verhuren van panden zonder vergunning of het verhuren van panden voor criminele activiteiten.

Professionele hulp inschakelen

Bij complexe wet- en regelgevingen is het verstandig om professionele hulp met de juiste juridische kennis in te schakelen. Fryslân Homes kan hierbij helpen en zorgen voor een soepele verhuurtransactie waarbij alle regelgevingen worden nageleefd. Zo kunt u zich focussen op uw eigen werkzaamheden, terwijl Fryslân Homes zorgt voor een zorgeloze verhuurperiode. De Basis Service en de diensten Financieel en Technisch Beheer voorzien in al deze behoeften.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel