Uw huurwoning heeft een storing of u denkt dat uw huurwoning een storing heeft

Fryslân Homes draagt er namens de verhuurder zorg voor dat de storing zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht en wordt verholpen. Daarbij hebben we in deze fase uw hulp nodig om vast te kunnen stellen wat voor storing het is, en of de storing door uzelf of door verhuurder dient te worden verholpen.

Hieronder leest u alvast per storingsonderdeel waar uw eigen verantwoordelijkheden liggen, hoe u de storing zelf kunt verhelpen of dat verhuurder verantwoordelijk is en deze storing dient op te lossen. U kunt ook op de laatste 2 pagina’s van uw huurcontract een samenvatting uit het Besluit Kleine Herstellingen raadplegen. Deze samenvatting uit het Burgerlijk Wetboek geeft al richting wie, wat en waar verantwoordelijk voor is. Let wel dat wanneer Fryslân Homes langs dient te komen voor een storing of de door Fryslân Homes ingeschakelde expert een bezoek brengt, en deze geen storing blijkt te zijn en/of bij de verantwoordelijkheid van huurder hoort, dat dan naast de kosten van de expert ook kosten a € 75,- per uur ex 21% BTW in rekening worden gebracht bij de huurder voor het behandelen van deze storing.

Heeft u geen water, elektra, gas of TV/internet? Kijk dan eerst even op www.allestoringen.nl of bij uw aanbieder of er een lokale storing bij uw leverancier is. Een extra check kan zijn om bij de buren of bij mensen in de straat ook te vragen of ze dezelfde problemen hebben. 

 

1. Lekkage

Lekkage is een vervelend probleem, veelal omdat in eerste instantie niet duidelijk is waar de bron van de lekkage is. Immers, water heeft de nare eigenschap door de kleinste kiertjes en gaatjes door te dringen. Volgt u even dit stappenplan om de mogelijke oorzaak te achterhalen.

Stap 1:
Komt de lekkage van bovenaf, check dan eerst of u boven mogelijk een wasmachine of wasdroger heeft draaien. Zet u deze dan uit. Stopt het lekken na verloop van tijd dan is het of de machine zelf die lekkage vertoont of de afvoer die verstopt is. Wanneer de oorzaak in de machine zit, en deze machine is eigendom van u zelf en/of wordt op bruikleen meegehuurd, laat u dit zelf verhelpen door een vakman. Zit het probleem in de afvoer, dan dient u deze te (laten) ontstoppen.

Stap 2:
Is het geen machine of afvoer dan kan het probleem zijn ontstaan door een dak of goot. Is de goot schoon? Liggen de dakpannen recht? Als de goot vervuilt is, dient u deze schoon te maken en te houden. Is de goot schoon en lijkt dit de oorzaak van de lekkage dan is er mogelijk sprake van een kapotte goot. Dit meldt u aan Fryslân Homes. Hetzelfde doet u met de dakpannen. Liggen ze recht en aansluitend dan is er mogelijk iets niet juist met de lood- en afsmeerafdichtingen. Dit meldt u aan Fryslân Homes.

Stap 3:
Wanneer er sprake is van stuifsneeuw kan er ook lekkage optreden. Dit gebeurt meestal na een aantal dagen als de onderlaag van de stuifsneeuw gaat smelten en in huis sijpelt. Aan stuifsneeuw is niets te doen, behalve de lekkage opvangen, de lekplek laten indrogen en Fryslân Homes op de hoogte stellen van de lekkage. Wij lichten dan de verhuurder in zodat eventueel later de uitslagplek kan worden bijgewerkt.

Stap 4:
Wanneer er sprake is van een leidingbreuk in de aanvoer van water (warm, koud of CV-water) dan is dit duidelijk zichtbaar en merkbaar. Draai als eerste dan de hoofdkraan van de watertoevoer in de meterkast dicht. Deze zit vaak vlak bij de watermeter. Betreft het een CV-leiding, zet dan de CV-ketel uit en draai de aan- en toevoerkranen dicht. Het lekken dient nu te stoppen. En kunt u Fryslân Homes inlichten.

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

2. Inbouw- en vaste apparatuur

Inbouw- en vaste apparatuur komt hoofdzakelijk voor in de keuken en is onderhevig aan slijtage. Maar vaste apparatuur kan ook apparatuur zijn die anders aard- en nagelvast is verbonden aan de woning. Zoals een warmte-terugwininstallatie of zonnepanelen. Dit is apparatuur die u altijd meehuurt bij de woning. Kijk in uw huurcontract voor de meegehuurde zaken.

Wanneer u de apparatuur op de juiste volgens de gebruiksaanwijzing gestelde regels gebruikt, is het bijna uitgesloten dat u de storing zelf kunt en mag oplossen. Hiervoor is een vakman nodig. Gebruiksaanwijzingen kunt u op internet vinden aan de hand van het typeplaatje op het apparaat. Volg de handleiding, ook wanneer u in eerste instantie zelf  het probleem probeert op te lossen..

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen, waaronder het typeplaatje van het apparaat (vaak aan de binnenkant in de rand van het apparaat)

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

3. Losse apparatuur

Losse apparatuur is vaak witgoed als wasmachine, wasdroger, tv, etc, etc.

Het is zeldzaam dat deze storingen toe te rekenen zijn aan de verantwoordelijkheid van de verhuurder daar deze losse apparaten veelal worden meeverhuurd op basis van bruikleen. Huurder is dan verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het onderhoud en de reparatie. Wanneer u de apparatuur op de juiste volgens de gebruiksaanwijzing gestelde regels gebruikt, is het bijna uitgesloten dat u de storing zelf kunt en mag oplossen. Hiervoor is een vakman nodig. Gebruiksaanwijzingen kunt u op internet vinden aan de hand van het typeplaatje op het apparaat. Volg de handleiding, ook wanneer u in eerste instantie zelf  het probleem probeert op te lossen..

Huurt u de losse apparatuur toch niet op bruikleen mee, kijk dan eerst in de handleiding of de storing op te lossen is. Is dat niet het geval, meldt de storing dan aan Fryslân Homes als volgt:

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen, waaronder het typeplaatje van het apparaat (vaak aan de binnenkant in de rand van het apparaat)

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

4. Afvoerproblemen

Een verstopte afvoer is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de huurder. Hij of zij dient deze primair zelf proberen op te lossen. Dat kan middels doorspoelen (heet water) of milde ontstoppingsmiddelen. Soms duurt het even eer de middelen werken, soms wel een dagdeel of een nacht. Let hierbij op dat u de juiste middelen toepast en de leidingen niet verbrandt. Dit veroorzaakt grote schade aan het afvoerstelsel.

Het kan echter voorkomen dat een afvoerleiding door verzakking, doorhangen, slijtage of loslaten van lijm een probleem veroorzaakt. Op dat moment is er sprake van een constructief probleem en verschuift de verantwoordelijkheid richting de verhuurder. Dit komt meestal pas later in het ontstoppingsproces naar boven, als normale oplossingen als ontstoppen en doorspoelen niet meer werken en u als huurder al een vakman hebt ingeschakeld. U kunt als huurder ook de hulp inroepen van Fryslân Homes, echter hier zijn wel kosten aan verbonden.

Meldt u dat dan aan Fryslân Homes. En geef ons meteen even aan wie de ingeschakelde vakman is.

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

5. Ongedierte

Dient in 99% te worden opgelost door de huurder. Muizen, slakken, wespen en andere insecten maken deel uit van ongedierte dat in iedere Nederlandse woning kan voorkomen. Soms kunt u deze zelf verdelgen maar neemt u met bijvoorbeeld wespen geen risico en schakel een vakman in. Deze beestjes kunnen zeer agressief worden wanneer ze worden verjaagd, zeker in de periode dat er een gebrek aan zoetstof voor ze is (augustus/september).

Is er sprake van een bedreigde diersoort (bijvoorbeeld een steenmarter) kijkt u dan even goed wat u wel en niet mag doen.

In zeer zeldzame gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het ongedierte. Dit is hij als de woning een constructief gebrek heeft waardoor het ongedierte ‘uitnodigend’ toegang heeft tot het huis. Denk daarbij aan een gat in het dak, muur, gevel of fundering.

Is dit laatste het geval, laat het Fryslân Homes dan even weten.

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

6. TV, internet en radio

Wanneer u een storing aan uw TV-ontvangst, radio of internet hebt, ga dan in eerste instantie te rade bij uw provider. Providers zijn onder meer Ziggo, Vodafone, KPN, Online, CaiWai, KabelNoord, etc, etc.

Doorloop het stappenplan van de provider voor het opsporen van de storing.

Is de mening van de provider dat de storing wordt veroorzaakt door de huisinstallatie die onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt, laat u dit Frylân Homes dan even weten.

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

7. Storing CV-ketel/probleem met warm water en/of verwarming

Maakt u gebruik van Stadsverwarming? Neem dan contact op met de leverancier van de Stadsverwarming.

Het kan voorkomen dat de CV-ketel het (even) niet meer doet en er een storing is opgetreden. Hieronder vindt u een handig stappenplan om de storing op te lossen. Komt u er zelf niet uit raadpleeg dan een specialist. Soms wordt er een storingscode zichtbaar, via de handleiding (of internet) vind je vaak wat de oorzaak van deze storingscode is. Soms is deze op te lossen middels de handleiding. Bijvoorbeeld door het apparaat te resetten.

Welke actie(s) heb je ondernomen?

Over het algemeen treedt een storing niet zomaar op en het is raadzaam om even terug te denken welke actie(s) u heeft ondernomen voordat de CV-ketel in storing ging. Is de stroom eraf geweest of een aardlekschakelaar omgezet? Zijn er ergens werkzaamheden geweest in het huis die invloed kan hebben op de CV-ketel? Bijvoorbeeld een gaskraan die dicht is gedraaid bij reparatie of vervangen van het gasfornuis.

Stap 1:
Controleer of de ketel spanning heeft en de stekker wel in de wandcontactdoos zit. Is er daar geen spanning kan het zijn dat er een zekering stuk is of de aardlekschakelaar is uitgeschakeld. Controleer in de meterkast of de aardlekschakelaar is ingeschakeld of dat de stoppen niet zijn doorgeslagen, controleer de zekering. Controleer daarna of het toestel is ingeschakeld.

Stap 2:
Noteer indien van toepassing de storingscode en het type CV-ketel. Mocht je hulp nodig hebben, dan  heb je die in ieder geval paraat. Raadpleeg de handleiding.

Stap 3:
Is er voldoende water in de installatie aanwezig? Dit is een veelvoorkomend probleem. Controleer of de waterdruk rond de 2 bar staat. Is dat niet het geval, vul de installatie dan bij met water via de daarvoor bedoelde vuldop.

Stap 4:
Controleer of de gaskraan wel open staat, dat doe je in de meeste gevallen in de meterkast en/of onderaan de CV-ketel. Een gaskraan is altijd geel van kleur. Ben je hier niet zeker van? Controleer dan even of het gasfornuis wel gas krijgt. Kook je elektrisch dan is dit geen optie. Als test kunt u ook de warmwaterkraan openzetten en kijken of de CV-installatie aanslaat.

Misschien kun je een waakvlam ontdekken in de CV-ketel of een andere installatie.

Stap 5:
Borrelt de installatie dan zit er lucht in het systeem. Ontlucht alle leidingen en radiatoren. Begin altijd bij het laagste punt en ga dan naar boven. Zet van tevoren alle radiatorkranen open. Controleer of de waterdruk niet te laag wordt door het ontluchten. Vul desnoods de installatie (weer)bij en herhaal de ontluchtingsprocedure net zo lang tot alle lucht uit het systeem is.

Stap 6:
Staat de thermostaat voldoende hoog en maakt deze verbinding met de CV-ketel (er zijn ook draadloze thermostaten die soms last hebben interferentie)? Het is handig om deze even vol aan te zetten om te controleren of de ketel wel aanslaat. Bij de moderne kamerthermostaat begint er vaak een waakvlamsymbool in het display te branden indien de ketel aanslaat en is bij de meeste ketels ook hoorbaar dat de ketel aanslaat.

Stap 7:
Indien het een combitoestel betreft geeft de kraan wel/niet warm water?

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen, Noteer de gegevens van de ketel (merk en type), de storingscode en hetgeen je hebt gecontroleerd. Graag ook foto’s van de ketel en de storingscode(s) doorgeven.

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

8. Stroomstoring

Stroomuitval kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een landelijke of regionale stroomstoring de oorzaak zijn van het probleem. Heb je te maken met stroomuitval? Controleer dan eerst je omgeving. Branden er buiten geen lantaarns meer buiten en hebben je buren ook geen stroom? Dan is de kans groot dat er een landelijke of regionale stroomstoring is. Veel meer dan afwachten en eventueel het Nationale Storingsnummer bellen (0800-9009) kun je niet doen. Een dergelijke stroomstoring ontstaat meestal door defecte kabels door graafwerkzaamheden of schade aan kabels door hoogspanningsmasten.

Als er geen sprake is van een landelijke of regionale storing, dan is het zaak je meterkast te checken. De meest voorkomende oorzaken van een storing in je meterkast zijn kortsluiting en overbelasting.

Controleer de meterkast op storing. Is de stroom alleen bij jou thuis uitgevallen en heb je basiskennis van de meterkast, groepenkast en aardlekschakelaar? Doorloop dan de volgende stappen om de oorzaak van de stroomuitval op te sporen en te verhelpen.

Stap 1:
Schakel alle groepen en de aardlekschakelaar in de meterkast uit. Zet de aardlekschakelaar weer omhoog. Lukt dit niet? Dan is de schakelaar hoogstwaarschijnlijk defect. Blijft de aardlekschakelaar omhoog?

Stap 2:
Schakel één voor één de groepen weer in. Als de aardlekschakelaar nog steeds ingeschakeld blijft, dan zit de oorzaak niet in de installatie. Slaat de aardlekschakelaar er bij het inschakelen van een bepaalde groep weer uit, dan zit het probleem in deze groep. Zet de groep even uit en ga naar stap 3.

Stap 3:
Haal dan alle stekkers uit de stopcontacten van deze groep. En zet de groep weer aan. Sluit nu elk apparaat weer aan door de stekkers weer in de stopcontacten te steken. Doe dit per groep totdat de aardlekschakelaar uitspringt. Valt de aardlekschakelaar er bij een bepaalde groep en apparaat uit? Dan heb je de oorzaak van het probleem gevonden. Het kan ook zijn dat er overbelasting op de bewuste groep is. Eén van de apparaten vraagt dan te veel vermogen. Schakel één van de apparaten uit.

Stap 4:
Naast bovengenoemde oorzaken kan ook een kapotte of gesprongen zekering de boosdoener zijn. Dit is meestal het geval als de aardlekschakelaar nog ingeschakeld stond bij het uitvallen van de stroom.

Een stroomstoring kan je in de meeste gevallen gemakkelijk zelf oplossen. Neem bij stroomuitval wel altijd je eigen veiligheid in acht en ga niet zomaar met gereedschappen in de weer. Soms kan er sprake zijn van een defecte aardlekschakelaar, een losgeraakte kabel of een doorgebrande lasverbinding. In dat geval is een erkend installateur nodig. Meldt dit probleem dan aan Fryslân Homes zodat wij een installateur kunnen inschakelen nadat we de storing nogmaals hebben gecontroleerd. Voer nooit eigenhandig werkzaamheden uit in de meterkast!!!!!

Overige tips bij stroomuitval:

Om goed beslagen ten ijs te komen tijdens een stroomstoring, geven we je tot slot nog een aantal tips: Zorg ervoor dat je een noodpakket met zaklamp, radio en extra batterijen in huis hebt. Ook lucifers, kaarsen en dekens kunnen van pas komen. Houd koelkast en vriezer zo veel mogelijk dicht om ontdooien te vertragen.

 

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

9. Gasstoring

Als u een gaslucht ruikt is er vaak een gaslek (slang of leiding) of een probleem met uw cv-ketel.

Ruikt u een gaslucht in huis? Draai dan direct de hoofdkraan dicht en zet alle ramen en deuren open. Verlaat de woning. Nu kunt u met een gerust hart Fryslân Homes in kennis stellen.

Mogelijk heeft uw cv-ketel een storing. 

Gaslucht buiten

Ruikt u buiten een gaslucht, maar binnen niet? Dan kan er buiten het huis een gaslek zijn ontstaan. Bel dan snel met het landelijke storingsnummer 0800-9009, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Om te weten hoe gas ruikt, zodat u een lek kunt identificeren, is het verstandig om eens goed te ruiken wanneer u het gas van het fornuis opendraait. Niet te lang natuurlijk, want dat is slecht voor de gezondheid. Maar zo krijgt u wel een idee van hoe gas ruikt, om zo een lek snel te kunnen verhelpen.

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

10. Sleutels

Wanneer u sleutels kwijt bent of het slot niet meer werkt, mail Fryslân Homes. Wij hebben of een reservesleutel van het pand of kunnen een erkende slotenmaker sturen. U kunt ook zelf een slotenmaker inhuren, maar pas op voor malafide bedrijven. Deze rekenen torenhoge kosten voor hun diensten.

Mocht de storing de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder volgens u, meldt u dat dan via storingen@fryslanhomes.frl. Wij nemen dan contact met u op. U dient uw storing zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de storing

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

 

11. Algemene schade

Algemene schade kan een schade zijn als afgewaaide dakpannen, omgewaaide schuttingen, glasbreuk, uitvallende gevelstenen, etc, etc. Meldt dit dan onmiddellijk aan de verhuurder middels mail en telefoon. Voeg een foto en/of video toe aan de mail zodat meteen duidelijk is wat er aan de hand is. U vindt de contactgegevens van de huurder in uw huurcontract.

U meldt de schade in de cc van de mail ook aan storingen@fryslanhomes.frl 

U dient uw schade zo compleet mogelijk te omschrijven:

Uw naam

Adres, postcode, plaatsnaam

Uw 06-nummer

Welke ruimte van de woning

Omschrijf de schade

Foto’s/video van de storing bijvoegen

Zonder deze informatie kunnen we uw storing niet afdoende beoordelen en daar waar nodig oplossen.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MJ Hoekstra
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04