Wet Betaalbare Huur met een half jaar uitgesteld

De onzekerheid rondom de invoering van de Wet Betaalbare Huur blijft bestaan. Hoewel de Wet nog steeds moet worden beoordeeld door de Raad van State, Tweede en Eerste Kamer kondigde demissionair minister De Jonge aan dat de Wet er in ieder geval niet voor 1 juli 2024 zal komen. Het is überhaupt nog maar de vraag of de Wet wordt ingevoerd, en als die er al komt, in welke vorm. Veel is afhankelijk van de verkiezingen en de samenstelling van het nieuw te vormen kabinet. De Jonge lijkt vooral een poging te doen om over zijn graf heen te willen regeren zonder de ontwikkelingen af te willen wachten en zich doof te houden voor geluiden uit de markt.

Het nu aangekondigde ‘uitstel’ zorgt voor een aangepaste versie van de Wet, waarbij het huidige kabinet nog steeds van plan is om de middenhuur te reguleren. Echter, de impact van de zogenaamde WOZ-cap, die de woningwaarde in het totaal aantal punten beperkt, wordt afgezwakt.

Dit aangepaste voorstel heeft ook als doel om het voor investeerders aantrekkelijker te maken om in middenhuurwoningen te blijven investeren. Zo wordt er een 'opslag' op de maximale huur voor nieuwe woningen geïntroduceerd, verhoogd van 5 naar 10 procent, om nieuwbouw te stimuleren. Deze ontwikkelingen werden door minister De Jonge uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer, gedateerd op 9 november.

Er is veel discussie geweest en nog gaande over deze wetgeving, voornamelijk van particuliere beleggers die kritiek hadden op de mogelijke onrendabele verhuur door de wet. De hoofdlijnen van de wet omvatten de uitbreiding van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) naar 187 punten, wat neerkomt op een maximale huur van € 1.123,13 (prijspeil juli 2023), en de verplichte toepassing van het WWS bij nieuwe huurcontracten.

De hoofdlijnen van de wet omvatten de uitbreiding van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) naar 187 punten, wat neerkomt op een maximale huur van € 1.123,13 (prijspeil juli 2023), en de verplichte toepassing van het WWS bij nieuwe huurcontracten.
WOZ-cap

Het vernieuwde WWS-systeem is bedoeld om beter aan te sluiten bij de kwaliteit van middenhuurwoningen, met een betere waardering voor energiezuinigheid en buitenruimte. De WOZ-cap zal van toepassing zijn vanaf 187 punten, in plaats van 142, waarbij de invloed van de woningwaarde op het totaal aantal punten wordt beperkt tot maximaal 33 procent. Dit voorkomt dat kleine, matig kwalitatieve woningen in populaire gebieden toch in de vrije sector terechtkomen. Minister De Jonge heeft echter besloten deze cap iets af te zwakken: als een woning door de WOZ-cap in het middensegment valt, wordt een maximum van 186 punten aangehouden, waardoor verhuurders tot €1.123 kunnen vragen. Dit maakt de huurprijs voorspelbaarder.

Tijdelijke opslag nieuwbouw

Verder is de tijdelijke opslag voor nieuwbouw, nu verhoogd naar 10 procent, een concessie aan beleggers. Deze opslag is tien jaar van toepassing op woningen die na de invoering van de wet in gebruik worden genomen en waarvan de bouw start vóór 1 januari 2025. De startbouwdatumgrens is met een jaar verlengd tot 1 januari 2026. Het wetsvoorstel wordt momenteel nog beoordeeld door de Raad van Staten en moet nog worden gewogen door de nieuw te vormen Tweede Kamer, en uiteindelijk de Eerste Kamer.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel