De Stand van de Middenhuurmarkt in 2023: Wat betekent het en wat zijn de gevolgen voor verhuurders?

Als verhuurder op de Nederlandse huizenmarkt heeft u ongetwijfeld te maken met verschillende categorieën van huurwoningen: van sociale huur tot vrije sector en daar tussenin, de middenhuur.

Het jaar 2024 heeft veel in petto voor de middenhuurmarkt, en de politieke discussies hierover zijn levendiger dan ooit. In de huidige verkiezingsstrijd wisselen de meningen van politieke partijen over het ingediende wetsvoorstel nogal eens, om het voorzichtig uit te drukken.

We leggen u uit wat middenhuur precies inhoudt en welke discussies er in het huidige politieke klimaat spelen, en welke gevolgen dat voor u als verhuurder kan hebben.

Wat is Middenhuur?

Voordat we in de huidige discussies en gevolgen duiken, is het belangrijk om te begrijpen wat middenhuur eigenlijk is.

Middenhuur betreft huurwoningen die te duur zijn om onder sociale huur te vallen, maar te goedkoop zijn om als vrije sector te worden beschouwd. Over het algemeen hebben we het over huurprijzen die liggen tussen ongeveer €808 en €1.100 per maand. Deze categorie is belangrijk voor middeninkomens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vrije sector.

Verhuurders van woningen die boven 141 punten vallen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) mogen op dit moment nog vrij hun huurprijs bepalen. Met het voorstel voor Middenhuur van demissionair Minister Hugo de Jonge komt hier een einde aan.

In het voorstel Middenhuur vallen verhuurwoningen tot 187 WWS punten ook onder regulering, met een maximale huurprijs van €1.100.

Overigens staan er in het voorstel ook een aantal aanpassingen voor het WWS, bijvoorbeeld dat energiezuiniger woningen meer punten toegekend krijgen, en dat de WOZ-waarde van de woning zwaarder meetelt boven 141 WWS punten.

Politieke Discussies over Middenhuur

 • Prijsplafonds en Huurbevriezing:
  Het idee van het instellen van prijsplafonds is aantrekkelijk voor huurders, maar brengt ook risico’s mee voor verhuurders zoals lagere marges. Door de hoge rente van dit moment, zijn veel verhuurders bang dat ze te weinig of helemaal geen winst meer behalen op hun verhuurwoning.
 • Woningvoorraad:
  De beschikbaarheid van voldoende woningen in de middenhuur is een heet hangijzer. De politiek streeft naar het versnellen van nieuwbouwprojecten, hoewel dit een langdurig proces is. Zeker met de inzet van Middenhuur, zijn grote projectontwikkelaars terughoudend met het opstarten van nieuwe bouwprojecten.
 • Goed Verhuurderschap:
  Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Hiermee hebben gemeenten de instrumenten om goed verhuurderschap aan te moedigen en tegelijkertijd malafide verhuurpraktijken effectief bestreden. Er is sprake van de ontwikkeling van een keurmerk voor Goed Verhuurderschap in de toekomst.

Gevolgen voor Verhuurders

 • Financiële Impact:
  Nieuwe of aangescherpte regels kunnen de financiële haalbaarheid van uw verhuuractiviteiten beïnvloeden.
 • Administratieve Lasten:
  Bereid u voor op een toename van de administratieve werkzaamheden, die vooral voor kleinere verhuurders een extra last zijn.
 • Kwaliteitswaarborg:
  Als Goed Verhuurderschap een keurmerk wordt, betekent dit extra verantwoordelijkheden en mogelijk ook kosten.
 • Huurdersselectie:
  Door de nieuwe regels wordt het selecteren van geschikte huurders steeds complexer. Een goed intakeproces is essentieel.

Conclusie

Het middenhuursegment is volop in beweging en als verhuurder is het cruciaal om goed geïnformeerd te zijn. Het is aan te raden om proactief te handelen en eventueel deskundig advies in te winnen om uw verhuurstrategie af te stemmen op de veranderende marktomstandigheden.

Mocht u specifieke vragen hebben over hoe de huidige situatie invloed kan hebben op uw verhuuractiviteiten, dan staat Fryslân Homes voor u klaar om u van gedegen advies te voorzien.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel