Het Woningwaarderingsstelsel (Huurpuntensysteem)

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het huurpuntensysteem, is een methode die de overheid hanteert om de maximale huurprijs van een woning te bepalen. In dit artikel gaan we dieper in op wat het WWS precies is, hoe het werkt en waarom het belangrijk is voor zowel verhuurders als huurders.

Het WWS geeft duidelijke richtlijnen, maar dan moet u wel op de hoogte zijn hoe er precies gemeten wordt. Een onjuiste toepassing van de punten, en daarmee dus de huur, leidt tot procedures bij de Huurcommissie en/of de rechtbank. Met als gevolg hoge kosten, terugbetalingen, lagere rendementen. Lees dus even mee hoe u het puntensysteem op de goede manier inzet om de juiste huur te bepalen.

Wat is het Woningwaarderingsstelsel?

Het Woningwaarderingsstelsel is een puntensysteem dat de kwaliteit van een huurwoning meet. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten van de woning, zoals de grootte van de woning, het aantal kamers, de aanwezigheid van voorzieningen en de staat van onderhoud. Aan de hand van deze aspecten krijgt de woning een bepaald aantal punten. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die de verhuurder mag vragen. Via de huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u zelf uitrekenen hoeveel punten uw woning heeft. 

Het systeem is onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals woonoppervlakte, voorzieningen en energiezuinigheid. Deze categorieën zijn:

  • Woonoppervlakte: Hierbij wordt gekeken naar de oppervlakte van de woning en het aantal vierkante meters aan woonoppervlakte bepaalt het aantal punten dat aan deze categorie wordt toegekend.
  • Voorzieningen: Hierbij wordt gekeken naar de voorzieningen in de woning, zoals een keuken, badkamer, toilet en centrale verwarming. Elke voorziening levert een aantal punten op.
  • Energiezuinigheid: Hierbij wordt gekeken naar de mate van energiezuinigheid van de woning, zoals de isolatie, de aanwezigheid van dubbel glas en de energiezuinigheid van de cv-ketel. Ook deze aspecten leveren een aantal punten op.
  • Woningindeling: Hierbij wordt gekeken naar de indeling van de woning, zoals het aantal kamers, de aanwezigheid van een balkon of een tuin. Ook hier geldt dat elk aspect een aantal punten oplevert.
  • De WOZ-waarde van uw woning.

Per categorie wordt een aantal punten toegekend en het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die de verhuurder mag vragen. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de huurprijs. 

Aan de hand van de puntentelling kunt u als verhuurder ook kijken op welke vlakken er nog laaghangend fruit te plukken is om uw verhuurwoning te verbeteren en meer punten te scoren.

Het is belangrijk om als verhuurder te weten welke aspecten punten opleveren en hoe deze punten worden toegekend. Hierdoor kunt u als verhuurder een goede inschatting maken van de maximale huurprijs die u kunt vragen voor uw woning.

Sociale huurwoningen

In het woningwaarderingsstelsel wordt aan de hand van verschillende aspecten van de woning een aantal punten toegekend. Voor sociale huurwoningen geldt dat er een maximaal aantal punten is dat toegekend kan worden. Dit heeft als doel om de huurprijzen van sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor huurders met een lager inkomen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op de grootte van de woning en het aantal kamers. De grens ligt op 145 punten en lager in 2023. Heeft uw huurwoning meer punten, dan valt uw woning in de vrije sector, of vanaf 1 januari 2024 in de zogenoemde middenhuur.

Sociale huurwoningen worden vaak aangeboden door woningcorporaties, maar ook een particuliere verhuurder kan een sociale huurwoning aanbieden. De huurprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal punten dat de woning heeft behaald in het WWS. 

Vrije sector huurwoningen

In de vrije huursector bestaat er geen maximum aantal punten in het woningwaarderingsstelsel. Dit betekent dat verhuurders in de vrije huursector in principe een hogere huurprijs kunnen vragen voor woningen met meer punten. Wel moet de huurprijs redelijk zijn in verhouding tot de kwaliteit van de woning en de marktprijs. Verhuurders in de vrije huursector hebben daarom meer vrijheid bij het vaststellen van de huurprijs dan verhuurders van sociale huurwoningen. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de concurrentie in de markt en de huurprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving. Een te hoge huurprijs kan leiden tot minder interesse in de woning en daarmee een lagere opbrengst voor de verhuurder. Het aantal punten in het woningwaarderingsstelsel kan daarbij dienen als een richtlijn bij het vaststellen van de huurprijs.

Veranderingen in het Woningwaarderingsstelsel in 2023

In 2023 zijn er enkele veranderingen doorgevoerd in het WWS. Zo is de maximale huurprijs voor woningen met een energielabel A verhoogd en is er een toeslag gekomen voor woningen die voorzien zijn van zonnepanelen. Daarnaast is er een nieuw puntensysteem voor de keuken en badkamer geïntroduceerd en is er een aanpassing gedaan in de puntenwaardering voor de grootte van de woning.

Ook is in 2023 de wet Goed Verhuurderschap aangenomen, waarbij verwacht wordt dat deze in juli 2023 ingaat. Dit geeft richtlijnen voor de gemeentes om beter te controleren op discriminatie, de juiste huurprijs en of de verhuurder het huis goed onderhoud.

Veranderingen in het Woningwaarderingsstelsel in 2024

In 2024 staan er ook enkele veranderingen op de planning voor het WWS. Zo wordt het mogelijk om een toeslag te vragen voor woningen die voorzien zijn van een warmtepomp. Daarnaast wordt de energieprestatie van de woning nog belangrijker in de berekening van de maximale huurprijs. Ook komt er een nieuw puntensysteem voor de veiligheid van de woning, waarbij er meer punten gegeven worden voor bijvoorbeeld rookmelders en inbraakpreventie. De buitenruimte wordt ook beter gewaardeerd in het aantal punten dat wordt toegekend.

Een andere belangrijke aanpassing in 2024 is op dit moment nog slechts een wetsvoorstel, dat tussen sociale huurwoningen en de vrije sector, nog een huurklasse introduceert. Dit zou middenhuur gaan heten, en loopt van 145 punten tot 187 punten. In deze middenhuur zou aan de hand van het aantal punten ook de maximale huurprijs worden gereguleerd. De verwachte bovengrens voor een woning tot 187 punten zou rond de € 1.100,- uitkomen. Dit zou alleen gaan gelden voor nieuwe verhuringen en niet voor bestaande verhuringen.

Impact van de veranderingen

De veranderingen in het WWS hebben invloed op de maximale huurprijs die verhuurders mogen vragen voor hun woning. Verhuurders moeten rekening houden met deze veranderingen en hun huurprijzen hierop aanpassen. Huurders kunnen ook invloed uitoefenen op de huurprijs door bezwaar te maken bij de Huurcommissie als zij van mening zijn dat de huurprijs te hoog is.

Op deze manier zullen meer vastgoedbeleggers hun huren gedwongen moeten verlagen. Om zeker te zijn dat u nog voldoende rendement maakt op uw investering, is het verstandig dit regelmatig door te (laten) rekenen. Met een betrouwbare expert, die op de hoogte is van alle aanpassingen en op stapel staande veranderingen, komt u beter beslagen ten ijs. Fryslân Homes staat al zijn verhuurders bij met actuele berekeningen, en houdt u op de hoogte van ontwikkelingen. Een echte vraagbaak, wanneer u twijfelt of u moet blijven verhuren, of beter kunt verkopen.

Goed Verhuurderschap Friesland
Goed Verhuurderschap Friesland
Goed Verhuurderschap
Uitbesteden geeft rust

Als u uw verhuurderschap uit handen geeft, weet u zeker dat alles goed geregeld is. U kunt uw rendement maximaal bewaken en genieten van uw vrije tijd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Fryslân Homes. We helpen u graag verder.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel