Huurder Selectie Protocol

Richtlijnen voor het toekennen van huurwoningen aan potentiële huurders

Deze richtlijnen zijn opgesteld om de toekenning van huurwoningen aan potentiële huurders te reguleren, in overeenstemming met de Wet goed verhuurderschap. Het doel is om transparantie te bieden aan alle partijen die betrokken zijn bij het proces en discriminatie op het gebied van huisvesting te voorkomen.

Definities:

Verhuurmakelaar: Fryslân Homes of een individu binnen Fryslân Homes, met de juridische bevoegdheid om namens een verhuurder woningen te verhuren.

Opdrachtgever: De eigenaar of eigenaren van de woning die de verhuurmakelaar inschakelen om hen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de verhuur van de woning.

Kandidaat-huurder of potentiële huurder: Dit is een persoon of entiteit die interesse heeft getoond in een woning die door de verhuurmakelaar wordt aangeboden namens de verhuurder.

Doel van bemiddeling: 

Opdrachtgever heeft als doel om de betreffende huurwoning te verhuren aan de meest geschikte kandidaat-huurder. Dit is een potentiële huurder waarvan het zo aannemelijk mogelijk is dat deze correct en tijdig aan alle verplichtingen kan voldoen die uit een huurovereenkomst voortvloeien en op de best passende termijn. Het onderscheid tussen kandidaat-huurders geschiedt door objectieve rechtvaardiging. Onderscheid tussen kandidaat-huurders dient een legitiem doel en de verhuurmakelaar zal daar passend en evenredig naar handelen.

Te verkrijgen basisinformatie van de kandidaat-huurder:

  • Volledige naam en huidig adres
  • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
  • Gecensureerde kopie van het identiteitsbewijs (BSN-nummer en de pasfoto mogen worden afgeschermd)
  • Gezinssamenstelling
  • Netto maandinkomen en inkomensverklaring van de belastingdienst
  • Werkgerelateerde documenten en bewijs van inkomen
  • Huidige huurbedrag en een verhuurdersverklaring
  • Eventuele vereiste voor een huisvestigingsvergunning

Er wordt geen informatie gevraagd over persoonlijke achtergronden zoals etniciteit, religie, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, genderidentiteit of gezondheid.

Criteria waar rekening mee gehouden wordt bij toewijzing:

1. Reactiesnelheid
In principe geldt het principe van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Bij veel belangstelling kunnen kandidaten worden uitgesloten van verdere deelname.

2. Bron van inkomen/soort arbeidsovereenkomst
Vaste dienstverbanden bij betrouwbare werkgevers zijn voorkeur; dit geeft de verhuurder de meeste zekerheid.

Andere inkomstenbronnen kunnen ook leiden tot toewijzing, maar dit vereist specifieke afwegingen. Hieronder kan vallen: stagevergoeding, alimentatie, erfenis, tijdelijke arbeidsovereenkomst of zelfstandig ondernemerschap. Omdat hier minder financiële zekerheid voor geldt, is toewijzing van de huurwoning op basis van deze inkomstenbronnen altijd maatwerk.

3. Hoogte van het inkomen
Naast eventuele minimumeisen voor het inkomen, krijgt de kandidaat met het hoogste inkomen voorrang, voor meer financiële zekerheid.

4. Positief huurverleden
Voorkeur voor kandidaten met een goede en controleerbare verhuurdersverklaring. Heeft u nog nooit eerder gehuurd, dan is dat maatwerk. We zullen dan een onderzoek moeten doen voor extra informatie.

5. Solvabiliteits- en identiteitscontrole
Toewijzing gebeurt onder voorbehoud van een succesvolle financiële en identiteitsverificatie. Om dit te toetsen voert de verhuurmakelaar een grondige screening uit.

Hier hoort een handmatige controle op het ID bij door Fryslân Homes, bijvoorbeeld met de DutchID-app van de Nederlandse overheid. De uitkomst van deze screening kan reden zijn om een kandidaat-huurder af te wijzen, zelfs na een voorlopige toewijzing.

6. Samenstelling huishouden
Er wordt rekening gehouden met een passende samenstelling per woning om problemen zoals overbewoning en overlast te voorkomen. Per woning is dit maatwerk, en afhankelijk van de juiste match tussen aantal bewoners en het type huis. Soms heeft een bepaalde samenstelling van het gezin de voorkeur.

7. Passendheid in (de omgeving van) de aangeboden woning
Afhankelijk van de ligging en kenmerken van de woning kunnen bepaalde kandidaten de voorkeur krijgen.

8. Gunning opdrachtgever
De uiteindelijke keuze ligt bij de verhuurder, zonder invloed van de verhuurmakelaar.

Afsluitend:

De verhuurmakelaar neemt afstand van elke vorm van discriminatie en draagt geen verantwoordelijkheid voor het handelen van verhuurders. Ook is de verhuurmakelaar, conform de privacywetgeving, niet bevoegd om persoonlijke informatie van kandidaat-huurders aan derden te verstrekken.

Fryslân Homes handelt volgens het protocol van Pararius.

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel