Het innen van huurpenningen

Als verhuurder is het innen van huurpenningen een essentieel onderdeel van het vastgoedbeheer. Het regelmatig en stipt ontvangen van de huur is van groot belang voor de financiële stabiliteit en groei van uw vastgoedportefeuille. Het is echter niet altijd gemakkelijk om huurpenningen op tijd en over langere termijn te ontvangen. Verhuurders hebben vaak angst om het verkeerd te doen.

Een goede huurincasso vraagt om een consistente en stipte aanpak. Het is belangrijk om te weten hoe u huren correct kunt innen en hoe u kunt omgaan met achterstallige huur en wanbetaling. Een duidelijke huurovereenkomst en communicatie met de huurder zijn daarbij essentieel. Net als kennis van de wet.

In dit artikel biedt Fryslân Homes verhuurders een aantal handvatten voor het opzetten van een goed systeem voor het incasseren van de huur. Wij geven tips en adviezen voor het innen van huurpenningen, het omgaan met wanbetaling en achterstallige huur, en het uitbesteden van huurincasso aan een professional. Lees verder en ontdek hoe u als verhuurder uw huurincasso kunt optimaliseren en zo veel tijd en zorgen kunt besparen.

Goed verhuurderschap begint bij precies weten wat er van u als verhuurder wordt verwacht om als een "goed verhuurder" te boek te staan. Het innen van de huurpenningen en een goede aanpak daarvan horen daar natuurlijk gewoon bij.

Het belang van een goede huurincasso

Het innen van huurpenningen is voor verhuurders belangrijk voor het behouden van een gezonde financiële huishouding. Een goede huurincasso begint met het duidelijk vastleggen van de huurovereenkomst en het zorgen voor een goede communicatie met de huurder.

Toch brengt het innen van huurpenningen ook uitdagingen en risico's met zich mee. Zo kan het voorkomen dat huurders niet op tijd betalen, gedeeltelijk betalen, of zelfs helemaal niet betalen. Daarnaast is het belangrijk om als verhuurder op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving rondom het innen van huurpenningen, om zo juridische en financiële risico's te voorkomen.

Een goede incassering van de huur is dan ook meer dan alleen het versturen van een factuur. Het is een proces dat stipt en consistent moet worden uitgevoerd, waarbij verhuurders moeten weten hoe ze om moeten gaan met achterstallige huur en wanbetaling.

De juiste aanpak bij het innen van huurpenningen

Een goede huurincasso-procedure omvat onder andere het opstellen van een betaalaankondiging. Een betaalaankondiging is een vriendelijke, maar duidelijke kattenbel aan de huurder om de huurpenningen op tijd te betalen. Het is belangrijk om de betaalaankondiging op tijd te versturen en een deadline te stellen voor betaling. Deze deadline dient ook te zijn vastgelegd in het huurcontract.

Daarnaast moet u bijhouden welke huurpenningen zijn betaald en welke nog openstaan. Zo kunt u als verhuurder tijdig signaleren wanneer er sprake is van achterstallige huur. Bij achterstallige huur is het van belang om als verhuurder snel te handelen en bijvoorbeeld contact op te nemen met de huurder om te kijken naar een oplossing.

Een heldere en duidelijke communicatie met de huurder is bij het innen van huurpenningen essentieel. Dit betekent bijvoorbeeld dat u als verhuurder bereikbaar moet zijn voor vragen of klachten van huurders, en dat u snel en adequaat reageert op betalingsproblemen.

Omgaan met wanbetaling en achterstallige huur

Wanneer huurders niet op tijd betalen, kan dat voor verhuurders problemen opleveren. Achterstallige huur kan immers leiden tot financiële uitdagingen en kan het beheer van uw vastgoedportefeuille bemoeilijken. Het is daarom belangrijk om als verhuurder tijdig signalen van betalingsproblemen te herkennen en de juiste maatregelen te nemen.

Het is aan te raden om als verhuurder bij achterstallige huur eerst contact op te nemen met de huurder om te kijken naar een oplossing. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de huurder tijdelijk financiële problemen heeft, maar deze op korte termijn weer oplost. In overleg kan een betalingsregeling worden getroffen.

Mocht er sprake zijn van wanbetaling, dan is het van belang om als verhuurder de juiste juridische stappen te ondernemen en de juiste communicatie te gebruiken voor opbouw van het dossier. Dit kan bijvoorbeeld het inschakelen van een deurwaarder zijn. Het is daarbij belangrijk om de wet- en regelgeving rondom huurincasso goed in de gaten te houden en te voorkomen dat u juridische en financiële risico's loopt.

Soms wordt achterstallig onderhoud opgevoerd als reden om de huur niet, of niet volledig, te betalen. Dit hoeft u niet (zomaar) toe te staan, er zijn strikte regels rondom huurverlaging en falend onderhoud. Het betalen van de huur is een wettelijke verplichting, en één van de verantwoordelijkheden van de huurder.

Wanneer een huurder meerdere maanden achter elkaar geen huur betaald, kunt u overgaan tot beëindigen van het huurcontract, via de ontruimingsprocedure. Dit traject start bij een gerechtsdeurwaarder, en loopt via de rechter voor het gedwongen beëindigen van het contract en het toewijzen van de uithuiszetting. Wanneer een huurder een huurachterstand van minimaal 3 maanden heeft.

Hulp bij het innen van huurpenningen

Het innen van huurpenningen kan voor verhuurders een tijdrovende en lastige klus zijn. Gelukkig hoeft u dit als verhuurder niet altijd zelf te doen. Het is namelijk mogelijk om het ontvangen van de huur uit te besteden aan een professionele partij, zoals een deurwaarderskantoor of via een beheerder als Fryslân Homes.

Het uitbesteden van huurincasso heeft verschillende voordelen. Allereerst beschikken professionals over specifieke kennis en ervaring op het gebied van huurincasso, waardoor zij weten hoe zij betalingsachterstanden moeten aanpakken. Daarnaast hebben zij de middelen en tools om het innen van huurpenningen snel en effectief te laten verlopen.

Een ander voordeel van het uitbesteden van financieel beheer is dat het u als verhuurder veel tijd en zorgen bespaart. U hoeft zich niet bezig te houden met het versturen van facturen, het bijhouden van betalingen, het herinneren en het nemen van juridische stappen bij wanbetaling. Dit kunt u allemaal overlaten aan de professional.

Tot slot kan het uitbesteden van huurincasso ook kostenbesparend zijn. Een professionele partij kan er namelijk voor zorgen dat huurpenningen sneller en efficiënter worden geïnd, waardoor u minder tijd en geld kwijt bent aan achterstallige huur en wanbetaling.

Wist u dat Fryslân Homes een huurgarantie heeft? Dat betekent dat u elke eerste van de maand gegarandeerd de huur op uw rekening heeft staan, zelfs als de huurder nog niet betaald heeft!

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel