Vastgoed+

  • investeren in vastgoed friesland

Fryslân Homes Vastgoed+ helpt om meer rendement uit uw investering te halen. We zijn er voor de kleine particuliere belegger die zijn spaargeld beter wil benutten, maar ook voor de professionele investeerder.

Optimaal rendement
Spaargeld levert momenteel gemiddeld 0,2% rendement op. Een woning aankopen en verhuren stuwt de groei van uw vermogen naar minimaal 5%. Dit nog los van de waardestijging van de woning. De combinatie van onze expertises op het gebied van aankoop, verkoop & verhuur en verbouwings- en renovatievaardigheden zorgt ervoor dat uw investeringen in vastgoed optimaal renderen.

Totale ontzorging
Van analyse van de huidige markt tot en met beheer van uw verhuurde woning, het team van Fryslân Homes Vastgoed+ staat tezamen met een groep professionele timmerlieden, installateurs, behangers, schilders en hoveniers voor totale ontzorging en garant voor de juiste besteding van uw vermogen.

Hoe het werkt

1. Kennismaking en analyse
Passen we bij elkaar? Wat is het te investeren bedrag?

2. Rendementsberekening huidige marktaanbod
Op basis van de investering kijken we naar een combinatie van het aanbod in de markt, de eventuele renovatiekosten, de huuropbrengsten en de bijkomende kosten. Tezamen leveren die een rendementsberekening op. Hoeveel verdien ik nou per maand aan de woning? En hoeveel levert die over een langere periode op.

3. Aankoop van de woning
Namens de opdrachtgever kopen we vervolgens de beoogde woning aan. Natuurlijk nemen we het onderhandelingsproces, de contractopmaak, de schouwing en het transport bij de notaris uit handen.

4. Renovatieplan
Op basis van de noodzakelijke en gewenste ingrepen in de woning, wordt een renovatieplan inclusief kostenraming opgesteld. Tevens worden de vaklui geselecteerd, dit zijn experts die zich in ons netwerk hebben bewezen op vakkundigheid en prijs.

5. Renovatie en projectbeheer
Tijdens de renovatie houdt Fryslân Homes Vastgoed+ de touwtjes stevig in handen en volgen we de verbouwing tot aan de oplevering op de voet. U heeft er geen omkijken naar.

6. Verhuur van de woning
Aan het einde van de verbouwing start het huurtraject. Middels professionele fotografie, een zeer degelijk en betrouwbaar selectieproces en het juiste juridische contract wordt gezorgd voor een passende huurder bij het pand.

7. Beheer
Tijdig innen van de maandelijkse huur, beheren van de waarborgsom, facturatie, jaarlijkse huurprijsaanpassing/ indexering. Eventueel ondersteund door het technisch- en/of volledig beheer van uw belegging.

8. Eventuele verkoop
Wanneer u uw rendement wilt verzilveren, start het verkooptraject waarin we terugvallen op onze gouden formule van snelle verkoop tegen de hoogste prijs. Of op ons netwerk. Uiteindelijk draagt u bij de notaris de sleutels over.

Ook profiteren van onze kennis?

Neem contact op voor het aanmelden van uw plannen, een kennismakingsgesprek, advies en andere informatie via 0513 - 20 10 50. De analyse en de rendementsberekening zijn altijd gratis en zonder verplichtingen.