Meldpunt Verhuurderschap
 
 

De op 1 juli 2023 ingevoerde Wet Goed Verhuurderschap (WGV) verplicht de verhuurder om de huurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te informeren over zijn rechten en plichten. Dit WGV-uitlegdocument voor huurders bevat onder meer informatie over de rechten en verplichtingen van partijen, soorten huurovereenkomsten, mogelijkheden en beperkingen tot het binnentreden van het gehuurde door de verhuurder en mogelijkheden die de huurder heeft om zich te wenden tot een contactpunt/meldpunt van de Gemeente, de Huurcommissie en de Kantonrechter.

 

Gemeentelijke contactpunten ongewenst verhuurderschap

Gemeente Meldpunt
Achtkarspelen gemeente@achtkarspelen.nl
Dantumadeel info@dantumadiel.frl
De Fryske Marren info@defryskemarren.nl
Harlingen https://www.harlingen.nl/goedverhuurderschap
Heerenveen https://www.fixi.nl/#/heerenveen/issue/new+map
Leeuwarden https://www.leeuwarden.nl/wgv
Nordeast-Fryslân info@noardeast-fryslan.nl
Ooststellingwerf gemeente@ooststellingwerf.nl
Opsterland

h.veenstra@opsterland.nl

Smallingerland info@smallingerland.nl
Sûdwest-Fryslân https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/meldpunt-ongewenst-verhuurgedrag/
Tytsjerksteradiel gemeente@t-diel.nl
Waadhoeke info@waadhoeke.nl
Weststellingwerf info@weststellingwerf.nl

 

 

Onze partners
Funda (2)
Pararius Nl (1)
Flanderijn (1)
Easy Nuts
Geldxpert Hypotheken Verzekeringen
Huurcheck Nederland
Kuiper Verzekeringen
MYN Vastgoedstylist
Phogatropy
Bint Makelaardij
Schermafbeelding 2022 06 15 Om 09.13.04
Sancus Bouw & Infra Met Ondertitel