Aanmelden goed doel

Vul op deze pagina een Fries goed doel in waarvoor Fyrslân Homes zich gedrurende 6 maanden sterk voor zou moeten maken. Graag met een kleine toelichting waarom dit goede doel zo belangrijk is. Terug naar Goede Doelen pagina.